รูปภาพของพระมหาวิเชียร  คุณธาโร
ผลงานนักเรียน(รายวิชามัลติมีเดีย การตัดต่อวีดิทัศน์)
โดย พระมหาวิเชียร คุณธาโร - อาทิตย์, 25 สิงหาคม 2013, 02:18PM
 
งานสารคดีนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2555/1
โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กลุ่มที่ 11สารคดีเรื่องช้าง
สารคดีบ้านยาง


สารคดีพนมรุ้ง
สารคดีเสาหลักเมือง


สาคดีแซนโดนตา
สารคดีเขากระโดง


ภาวะโลกร้อน